h2opolo.beH2Opolo.be

Waterpolo België

Waterpolo Geschiedenis

Inleiding

Over de oorsprong van waterpolo zijn de meningen verdeeld en lopen de berichten nogal uiteen. Feit is dat varianten van waterpolo al enkele eeuwen oud zijn.

Hoewel het echte waterpolo eind negentiende eeuw werd uitgevonden, wil een legende dat het spel gelijkenissen zou vertonen met een zeer oud Afrikaanse ritueel voor de overgang naar mannelijkheid, dat zich in rivieren afspeelde. Dikwijls was de rivier op het einde van het ritueel rood gekleurd van het bloed. Bewijzen hiervoor zijn echter nooit teruggevonden.

Een andere legende wil dat er in Nederland oorspronkelijk zelfs paarden werden gebruikt, maar toen de Nederlanders in het begin van de achttiende eeuw ervoor kozen om land terug te winnen van de zee en de oppervlaktes strand zeldzaam werden, zou deze vorm verdwenen zijn.

Deze uitgestrekte gebieden teruggewonnen land zouden in het origineel Welsh naar de sport genoemd zijn: polo dwr, vandaar de Hollandse polder.

Het einde van iedere wedstrijd was het hoog tij en dit doorspelen tot op het laatst mogelijke ogenblik ontlokte kritiek van de eerste dieren activisten. En blijkbaar met reden: één bron verhaalt hoe een volledig team van zeven paarden verloren ging in de kampioenschapfinale toen Utrecht een last-minute gelijkmaker zocht tegen hun eeuwenoude rivalen uit Den Haag.

In 1840 werden verschillende balspelen in het water gespeeld, de meest gebruikelijke waren die waar de spelers op een ton zaten die de vorm van een paard had en waarbij rond gepeddeld werd en tevens een bal geslagen of gegooid werd. Hoogstwaarschijnlijk komt hier het woord polo uit waterpolo vandaan. Het was de “London Swimming Association" die dit spel voor het eerst uitprobeerde. De tonnen waarop de spelers zaten waren rijkelijk versierd. Zij noemden het « Water-Derby », maar omdat de sport fel geleek op het polo met echte paarden werd de naam waarschijnlijk omgedoopt tot «WATER-POLO». Doordat de tonnen weinig stabiliteit vertoonden, besliste men een tijd nadien om ze doormidden te zagen en de spelers gingen er in zitten. Ook dit bleek weinig doeltreffend te zijn en het voortbewegen van die halve tonnen kostte bovendien immens veel energie. De spelers kropen na verloop van tijd dan ook uit hun tonnen, eerst liepen ze nog op de bodem van het water, later schakelden ze op zwemmen over.

geschiedenis

De geschiedenis van het waterpolo blijft controversieel omdat sommigen een nogal alternatief zicht verdedigen. Er is weinig documentatie over de oorsprong van waterpolo. Het is echter gekend dat de sport ontstond in de rivieren en de meren van het Engeland uit het midden van de negentiende eeuw, meer bepaald als een waterversie van rugby en voetbal. In 1869 verdrong de Indische rubberen bal de originele uit varkensmaag gemaakte bal.

het begin >>