Wetenschap en Waterpolo

Ondanks waterpolo de laatste jaren een sport is waaraan de media weinig aandacht besteedden, werd er toch heel wat wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Bedoeling van deze rubriek is om u een overzicht te geven via abstracts.

 
 
De foto hierboven, met als onderschrift "Het testen van een waterpolospeler na de wedstrijd", begeleidde in 1904 een artikel in de New York Tribune

Vrij vertaald:

“ZWEMMEN IDEALE SPORT

Dr. Philip B. Hawk van de University of Pennsylvania voerde experimenten uit op atleten van deze universiteit en ontdekte dat een waterpolowedstrijd van drie minuten een groter aantal rode bloedlichaampjes produceerde in het bloed dan eender welke andere vorm van sportbeoefening.”

Waterpolo gerelateerde wetenschappelijke artikels